نمونه سوالات اسپیکینگ تافل با جواب

زمان مطالعه : 10 دقیقه | منتشر شده در: 1401/01/14

به طور کلی، چهار نوع سوال اسپیکینگ در آزمون تافل مطرح می شود که در این مقاله، چند نمونه از این سوالات را  (تلفیقی و مستقل) همراه با پاسخ قرار دادیم تا بتوانید علاوه بر آشنا شدن با سبک سوالات بخش شنیداری تافل، راهبردهایی برای پاسخگویی به این نوع سوالات را نیز فرا بگیرید.

نمونه سوالات اسپیکینگ تافل همراه با پاسخ

سوالات سبک موافق/مخالف (مستقل) اسپیکینگ تافل

نمونه سوال 1:

متن سوال:

  “State whether you agree or disagree with the following statement. Then explain your reasons using specific details in your argument. Teachers should assign daily homework to students.”

ترجمه سوال:

«موافقت یا مخالفت خود را با عبارت زیر بیان کنید. سپس دلایل خود را با جزئیات خاصی که مربوط به استدلالتان می شود، توضیح دهید. معلمان باید هر روز تکالیفی را برای دانش آموزان تعیین کنند.»

پاسخ صوتی نمونه اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت پاسخ: 

I agree with the idea of giving children homework on a daily basis.  I feel this way for two reasons. 
First of all, I think that it will help children to retain what they learn for a much longer period of time.  The only real way for kids to absorb a lesson is to actually go home and repeat it as much as they possibly can.  And in the long run this kind of thing will lead to a lot more academic success.
Secondly, I believe that homework can actually give children an opportunity to bond with their parents.  For example, I got a lot of daily homework when I was in elementary school. And I’d go home and do it with my mom and dad, and I’d ask them questions whenever I was having trouble. And in time we actually became really close.

ترجمه پاسخ:

من با ایده دادن تکالیف روزانه به دانش آموزان موافقم. من به دو دلیل این تفکر را دارم.
اول از همه، من فکر می کنم که به کودکان کمک می کند تا آنچه را که می آموزند برای مدت زمان طولانی تری حفظ کنند. تنها راه واقعی برای حفظ کردن درس، همین است که واقعاً به خانه بروند و آن را تا جایی که ممکن است تکرار کنند و در دراز مدت این نوع تکالیف به موفقیت تحصیلی بسیار بیشتری منجر می شود.
ثانیاً، من معتقدم که تکالیف در واقع می تواند به کودکان فرصتی برای برقراری ارتباط با والدین شان بدهد. مثلاً در دوران دبستان، تکالیف روزانه زیادی داشتم و وقتی به خانه می رفتم، این کار را با مامان و بابام انجام می دادم و هر وقت مشکلی داشتم از آنها سوال می پرسیدم و با گذشت زمان ما واقعاً به هم نزدیک شدیم.

نمونه سوال 2 اسپیکینگ تافل:

متن سوال:

“Do you agree or disagree with the following statement? Children should help their parents with household chores as soon as they are old enough. Use details and examples in your response.”

ترجمه سوال:

"شما با این جمله موافقید یا مخالف؟ کودکان به محض اینکه به سن کافی رسیدند باید به والدین خود در انجام کارهای خانه کمک کنند. از جزئیات و مثال ها در پاسخ خود استفاده کنید."

نمونه جواب صوتی اسپیکینگ تافل:

ترنسکریپت پاسخ:

I think it’s a great idea for kids to do household chores as soon as they’re old enough.  
First of all, this can teach children some really valuable skills that will come in handy later in life.  For instance, I was responsible for cooking breakfast for my little brother every day before we went to school when we were both kids.  As a result, when I went away to college as a teenager I stayed really healthy because I could cook my own meals instead of always going out for fast food like my friends and classmates.
Secondly, parents and children can do household chores together and this gives them a chance to bond.  You know, as they work on things like cleaning dishes or cooking food they can chat, and the kids might open up about what’s going on in their lives.

ترجمه پاسخ:

من فکر می کنم این ایده خوبی است که بچه ها به محض اینکه به سن کافی رسیدند کارهای خانه را انجام دهند.
اول از همه، این می تواند مهارت های بسیار ارزشمندی را به کودکان بیاموزد که بعداً در زندگی آنها مفید خواهند بود. به عنوان مثال، من مسئول آماده کردن صبحانه برای برادر کوچکم هر روز قبل از اینکه به مدرسه برویم، بودم. در نتیجه، وقتی در نوجوانی به دانشگاه رفتم، واقعاً سالم ماندم زیرا می‌توانستم به جای اینکه همیشه مانند دوستان و همکلاسی‌هایم برای فست فود بیرون بروم، غذای خود را بپزم.
ثانیاً، والدین و فرزندان می توانند کارهای خانه را با هم انجام دهند و این کار به آنها فرصتی برای ارتباط بیشتر می دهد. مثلا، در حین اینکه در حال کارهایی مانند تمیز کردن ظروف یا پختن غذا هستند، می توانند گپ بزنند، و بچه ها می توانند درباره آنچه در روز برای آنها اتفاق افتاده، صحبت کنند.

نمونه سوال 3 اسپیکینگ تافل 

متن سوال

“Do you agree or disagree with the following statement?  It is better for children to have teachers who are young, even if they are inexperienced.”

ترجمه سوال

"شما با این جمله موافقید یا مخالف؟ بهتر است بچه‌ها معلم‌های جوان داشته باشند، حتی اگر بی‌تجربه باشند.»

نمونه جواب اسپیکینگ

ترنسکریپت پاسخ

I think it’s better for students to have young teachers even if they’re a little bit inexperienced. 
First of all, young teachers can relate more to their students.  They simply have a lot more in common with them in terms of personal interests and pop culture awareness.  As a result, it’s easier for them to connect the classroom material to the real lives of the students.  This can encourage kids to stay motivated and keep on task for their whole school day.
Secondly, younger teachers have a lot more energy.  Class sizes are huge now.  In fact, they’re probably bigger than ever before.  This can create trouble for older teachers who might run out of energy and not be able to finish their lessons if they have a huge group of students.

ترجمه پاسخ:

به نظر من بهتر است دانش‌آموزان معلمان جوانی داشته باشند، حتی اگر کمی بی‌تجربه باشند.
اول از همه، معلمان جوان می توانند بیشتر با دانش آموزان خود ارتباط برقرار کنند. آنها به سادگی از نظر علایق شخصی و آگاهی از فرهنگ جدید با آنها اشتراکات بیشتری دارند. در نتیجه، ارتباط دادن مطالب کلاس به زندگی واقعی دانش‌آموزان برای آنها آسان‌تر است. این معلمین، می توانند بچه ها را تشویق کنند که با انگیزه بمانند و تمام روز در مدرسه به کارشان ادامه دهند.
ثانیا، معلمان جوانتر انرژی بسیار بیشتری دارند. اکنون تعداد دانش آموزان در کلاس ها بسیار زیاد است. در واقع، آنها احتمالاً بزرگتر از همیشه هستند. این می تواند برای معلمان مسن تر مشکل ایجاد کند که ممکن است در صورت داشتن گروه زیادی از دانش آموزان، انرژی شان تمام شود و نتوانند دروس خود را کامل آموزش بدهند.

نمونه سوال ۴ اسپیکینگ تافل

متن سوال:

“Do you agree or disagree with the following sentence?  We can learn a lot from making mistakes.”

ترجمه سوال:

«با جمله زیر موافقید یا مخالف؟ ما می توانیم از اشتباه کردن چیزهای زیادی یاد بگیریم."

نمونه پاسخ صوتی اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت پاسخ

I totally agree that we can learn a lot from making mistakes.
First of all, we always remember how our past mistakes made us feel and since they usually make us feel really terrible, we try to avoid repeating them, so we don’t feel that way again.  We also take deliberate action to avoid it.  For instance, last year before my big science midterm I made the mistake of playing video games all day long.  As a result, of course I failed the test and I felt miserable. But, I learned from that that it’s very important to study and prepare for tests.  So, the next year during exam season I buckled down, I studied, and I learned a lot.

ترجمه پاسخ

من کاملا موافقم که از اشتباه کردن می توانیم چیزهای زیادی یاد بگیریم.
اول از همه، ما همیشه به یاد می‌آوریم که اشتباهات گذشته‌مان چه احساسی در ما ایجاد کرده است و از آنجایی که آنها معمولاً باعث می‌شوند احساس واقعاً وحشتناکی داشته باشیم، سعی می‌کنیم از تکرار آن‌ها اجتناب کنیم تا دیگر چنین احساسی نداشته باشیم. ما همچنین برای جلوگیری از آن، اقدامات داوطلبانه انجام می دهیم. به عنوان مثال، سال گذشته قبل از امتحان میان ترم، اشتباه بزرگی کردم که تمام روز بازی های ویدیویی انجام دادم. در نتیجه، در آزمون مردود شدم و احساس بدبختی کردم. اما، از آن تجربه، یاد گرفتم که مطالعه و آماده شدن برای آزمون ها بسیار مهم است. بنابراین، سال بعد در طول فصل امتحانات، من کم‌کم بر این احساس غلبه کردم، مطالعه کردم و چیزهای زیادی یاد گرفتم.

نمونه سوالات سبک انتخاب دوتایی (مستقل) اسپیکینگ تافل

نمونه سوال ۱ اسپیکینگ تافل

متن سوال:

 “There are many different approaches to academic studies, and all of them have specific benefits. Do you prefer to study for tests in a group, or to study alone? Include details and examples to support your explanation.”

ترجمه سوال :

«رویکردهای مختلفی برای مطالعه دروس دانشگاهی وجود دارد و همه آنها مزایای خاصی دارند. آیا ترجیح می دهید برای آزمون به صورت گروهی مطالعه کنید یا به تنهایی؟ جزئیات و مثال هایی را برای پشتیبانی از توضیحات خود ارائه دهید.

نمونه پاسخ صوتی سوال ۱ اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت پاسخ

I prefer studying for my tests all by myself.  I feel this way for two reasons.
 First of all, I can focus entirely on what I need to learn.  When we study in a group everyone has different weak spots, and they all deserve to be touched on, even if some members of the group are really strong in those areas.  In contrast, when we work alone we can focus entirely on our own weak spots and therefore get the best possible test score.
Secondly, I’m easily distracted which can have disastrous effects when I study in a group.  For instance, last year I was preparing for a midterm exam with a bunch of classmates but we ended up chatting a lot about music and sports instead of studying.  And, therefore, my test score was quite bad.

ترجمه جواب:

من ترجیح می دهم برای آزمون هایم به تنهایی مطالعه کنم. من به دو دلیل این احساس را دارم.
اول از همه، من می توانم کاملاً روی چیزهایی که باید یاد بگیرم تمرکز کنم. وقتی در یک گروه درس می‌خوانیم، همه نقاط ضعف متفاوتی دارند، و همه آنها سزاوار این هستند که مورد توجه قرار گیرند، حتی اگر برخی از اعضای گروه واقعاً در آن زمینه‌ها قوی باشند. در مقابل، وقتی به تنهایی کار می‌کنیم، می‌توانیم کاملاً روی نقاط ضعف خود تمرکز کنیم و در نتیجه بهترین نمره ممکن را در آزمون کسب کنیم.
ثانیاً، من به راحتی حواس‌ام پرت می‌شود که وقتی در یک گروه مطالعه می‌کنم می‌تواند اثرات فاجعه‌باری داشته باشد. به عنوان مثال، سال گذشته با تعدادی از همکلاسی‌هایم برای امتحان میان ترم آماده می‌شدم، اما در نهایت به جای درس خواندن، درباره موسیقی و ورزش زیاد گپ زدیم. و بنابراین، نمره امتحان من بسیار بد شد.

نمونه سوال 2 اسپیکینگ تافل

متن سوال:

“Some people like to watch television news programs every day, while others like to watch them only now and then. Which do you prefer? Include details and examples to support your explanation.”

ترجمه سوال:

«برخی از مردم دوست دارند هر روز برنامه های خبری تلویزیون را تماشا کنند، در حالی که برخی دیگر دوست دارند فقط گاهی اوقات آنها را تماشا کنند. کدام را ترجیح می دهید؟ جزئیات و مثال هایی را برای پشتیبانی از توضیحات خود ارائه دهید.

نمونه پاسخ صوتی اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت جواب

I definitely prefer to watch the news only occasionally. There are two reasons for this.
First of all, too much time spent watching the nightly news makes me feel really anxious.  For instance, if I hear about some new war or disaster every day of the week I get really depressed and this make it a lot harder to function in my daily life.
Secondly, I think watching the news every day can be a waste of time. Like, if I spend an hour every day watching a news broadcast I just don’t have enough time for more important things. For example, this month I stopped watching the nightly news and suddenly it became a lot easier to get all of my homework assignments done.

ترجمه جواب

من قطعاً ترجیح می دهم اخبار را فقط گاهی اوقات تماشا کنم. دو دلیل برای این ارجحیت وجود دارد.
اول از همه، زمان زیادی که صرف تماشای اخبار شبانه می شود باعث می شود واقعاً احساس اضطراب کنم. برای مثال، اگر هر روز هفته درباره جنگ یا فاجعه جدیدی بشنوم، واقعاً افسرده می‌شوم و این کار را در زندگی روزمره‌ام بسیار سخت‌تر می‌کند.
ثانیاً، من فکر می کنم تماشای هر روز اخبار می تواند اتلاف وقت باشد. مثلاً اگر هر روز یک ساعت را صرف تماشای یک برنامه خبری کنم، وقت کافی برای کارهای مهم‌تر ندارم. به عنوان مثال، در این ماه دیگر تماشای اخبار شبانه را متوقف کردم و ناگهان انجام تمام تکالیفم بسیار آسان تر شد.

نمونه سوال 3 اسپیکینگ تافل

متن سوال

“Some teachers encourage their students to work alone on projects and compete with each other. Other teachers encourage to collaborate and work in groups. Which approach do you think is better?”

ترجمه سوال

برخی از معلمان دانش آموزان خود را تشویق می کنند تا به تنهایی روی پروژه ها کار کنند و با یکدیگر رقابت کنند. سایر معلمان به همکاری و کار در گروه تشویق می کنند. به نظر شما کدام رویکرد بهتر است؟»

نمونه پاسخ صوتی سوال اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت جواب

I think teachers should encourage their students to collaborate on assignments.
First of all, this teaches students skills that are useful in the workforce. For example, in my senior year I had a history class where I worked on a major assignment with five different students.  While working on the assignment, I had to handle scheduling and I even had to deal with interpersonal-conflict between different members of the group.  Both of these things taught me skills that I use almost every day in my career now.
Secondly, group projects simply have better outcomes.  Group projects benefit from the expertise of many different people.  As a result, the final project is usually of a higher quality than a student would complete on their own.

ترجمه جواب

من فکر می کنم معلمان باید دانش آموزان خود را به همکاری در تکالیف تشویق کنند.
اول از همه، این به دانش آموزان مهارت هایی می آموزد که به عنوان نیروی کار مفید باشند. به عنوان مثال، در سال آخر یک کلاس تاریخ داشتم که روی یک تکلیف اصلی با پنج دانش آموز مختلف کار می کردم. در حین کار بر روی تکلیف، باید برنامه ریزی را انجام می دادم و حتی مجبور بودم با تضادهای بین فردی بین اعضای مختلف گروه مقابله کنم. هر دوی این چیزها مهارت هایی را به من آموخت که اکنون تقریباً هر روز در کارم از آنها استفاده می کنم.
ثانیا، پروژه های گروهی صرفا نتایج بهتری دارند. پروژه های گروهی از تخصص افراد مختلف بهره می برند. در نتیجه، پروژه نهایی معمولاً از کیفیت بالاتری نسبت به پروژه انجام شده توسط یک دانش آموز برخوردار است.

 

نمونه سوالات اسپیکینگ تافل با جواب

 

نمونه سوال اسپیکینگ سبک ایده خوب (مستقل)

نمونه سوال ۱ اسپیکینگ تافل

متن سوال

“Some companies have rules that forbid employees from using personal cell phones during working hours. Do you think this is a good idea? Why or why not? Use specific reasons and examples to support your answer.”

ترجمه سوال

برخی از شرکت ها قوانینی دارند که کارمندان را از استفاده از تلفن همراه شخصی در ساعات کاری منع می کند. آیا فکر می کنید که این ایده ی خوبی است؟ چرا بله و چرا نه؟ از دلایل و مثال های خاص برای پشتیبانی از پاسخ خود استفاده کنید.»

جواب صوتی نمونه سوال 1 اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت جواب

I think it’s a really terrible idea to tell employees that they can’t use their phones during working hours. 
First of all, our personal phones are the only way for us to hear about emergencies affecting our loved ones.  And this is something we want to hear about as soon as humanly possible.  You know, if a worker feels nervous about being out of touch with his loved ones during the day, he might actually start looking around for a job that lets him use his phone and this would be really bad for business.
Secondly, I think personal phones can maybe improve our morale at work.  We can relieve our stress by making a quick phone call or looking at a social media post.  And if we feel happier we’ll probably performer a lot better.

ترجمه جواب

من فکر می کنم واقعاً ایده وحشتناکی است که به کارمندان بگویید نمی توانند در ساعات کاری از تلفن خود استفاده کنند.
اول از همه، تلفن های شخصی ما تنها راهی است که ما می توانیم در مورد شرایط اضطراری که بر عزیزانمان تأثیر می گذارد بشنویم. و این چیزی است که ما می خواهیم در اسرع وقت در مورد آن بشنویم. می دانید، اگر کارمندب از عدم ارتباط با عزیزانش در طول روز عصبی باشد، ممکن است در واقع شروع به جستجوی شغلی کند که به او امکان استفاده از تلفنش را بدهد و این برای آن کسب و کار واقعاً بد است.
ثانیاً، من فکر می کنم تلفن های شخصی می توانند روحیه ما را در محل کار بهبود بخشند. ما می‌توانیم با یک تماس تلفنی سریع یا نگاه کردن به یک پست در شبکه‌های اجتماعی استرس خود را کاهش دهیم و اگر احساس شادی بیشتری داشته باشیم، احتمالا عملکرد بسیار بهتری خواهیم داشت.

نمونه سوال 2 اسپیکینگ تافل

متن سوال

 “Nowadays, some people use extreme methods, including surgery, to change their appearance. They do this because they want to look more attractive. Do you think this is a good idea? Support your answer with details and examples.”

ترجمه سوال

«امروزه برخی از افراد برای تغییر ظاهر خود از روش‌های شدید از جمله جراحی استفاده می‌کنند. آنها این کار را انجام می دهند زیرا می خواهند جذاب تر به نظر برسند. آیا فکر می کنید که این ایده ی خوبی است؟ پاسخ خود را با جزئیات و مثال ها پشتیبانی کنید.»

نمونه جواب صوتی به سوال اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت جواب

I think its a really fantastic idea to get surgery to change your appearance.  I feel this way for two reasons.
First of all, it can make us feel a lot more self-confident.  If we really like our appearance we can feel a lot less shy when talking to people.  And it will be easier to interact and therefore we’ll achieve more success in our personal and professional lives.
Secondly, if we don’t like the result of our surgery we can always change it back.  I mean, plastic surgery is really affordable these days, so if you get some surgery and it looks bad… you can just get another procedure done.  For instance, I’ve changed my nose about six times already, and the expense to me has been pretty minimal.

ترجمه جواب

من فکر می کنم این یک ایده واقعا فوق العاده برای انجام عمل جراحی برای تغییر ظاهر شماست. من به دو دلیل این احساس را دارم.
اول از همه، این می تواند باعث شود ما احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم. اگر ما واقعاً ظاهر خود را دوست داشته باشیم، هنگام صحبت با مردم کمتر احساس خجالتی می کنیم. و تعامل آسان تر خواهد بود و بنابراین ما در زندگی شخصی و حرفه ای خود به موفقیت بیشتری دست خواهیم یافت.
ثانیاً، اگر نتیجه جراحی خود را دوست نداشته باشیم، همیشه می‌توانیم آن را دوباره تغییر دهیم. منظورم این است که این روزها جراحی پلاستیک واقعا مقرون به صرفه است، بنابراین اگر جراحی انجام می دهید و بد به نظر می رسد ... می توانید یک روش دیگر را انجام دهید. به عنوان مثال، من تا به حال حدود شش بار بینی خود را تغییر داده‌ام و هزینه‌ای که برای من انجام شده بسیار کم بوده است.

نمونه سوالات تلفیقی اسپیکینگ تافل

نمونه سوال 1 اسپیکینگ تافل

ریدینگ و فایل صوتی را در لینک زیر ببینید:
نمونه سوال تلفیقی 1 اسپیکینگ تافل

متن سوال

The man expresses his opinion of the university’s plan. State his opinion and the reasons he gives for holding that opinion.

ترجمه سوال

آن مرد نظر خود را در مورد طرح دانشگاه بیان کرد. نظر او و دلایلی را که برای این عقیده ارائه می کند، بیان کنید.

نمونه پاسخ صوتی به سوال تلفیقی تافل

ترنسکریپت پاسخ

According to the announcement the campus fitness center will be closed. This is because the school can’t afford to maintain it properly, and students can go to private gyms in the city for free if they want to exercise.
The man opposes this.
To begin with, he points out that the university will still have to maintain the building even if the fitness center closes because it could become a dangerous fire hazard. On top of that, it will be very expensive to hire construction workers to tear down the building and replace it with something else. Moreover, he argues that all of the gyms in the city are quite far from the university, so it could be hard for students to reach them if they don’t have their own vehicle. The closest one is more than thirty minutes away by car. Additionally, it can be quite hard to find a taxi from campus into the city late at night.

ترجمه پاسخ به نمونه سوال اسپیکینگ تافل

بر اساس این اطلاعیه مرکز تناسب اندام پردیس تعطیل خواهد بود. این به این دلیل است که مدرسه توانایی نگهداری از آن را ندارد و دانش‌آموزان در صورت تمایل به ورزش کردن می‌توانند به صورت رایگان به باشگاه‌های ورزشی خصوصی در شهر بروند.
آن مرد با این کار مخالف است.
برای شروع، او اشاره می کند که دانشگاه همچنان مجبور است ساختمان را حفظ کند، حتی اگر مرکز تناسب اندام بسته شود، زیرا ممکن است به یک خطر آتش سوزی خطرناک تبدیل شود. علاوه بر این، استخدام کارگران ساختمانی برای تخریب ساختمان و جایگزینی آن با چیز دیگری بسیار گران خواهد بود. علاوه بر این، او استدلال می‌کند که تمام سالن‌های ورزشی در شهر بسیار دور از دانشگاه هستند، بنابراین اگر دانشجویان وسیله نقلیه شخصی نداشته باشند، دسترسی به آن‌ها برای دانشجویان ممکن است سخت باشد. نزدیکترین آنها بیش از سی دقیقه با ماشین فاصله دارد. علاوه بر این، پیدا کردن تاکسی از محوطه دانشگاه به داخل شهر در اواخر شب بسیار سخت است.

نمونه سوال 2 اسپیکینگ تافل

ریدینگ و فایل صوتی را در لینک زیر ببینید:
نمونه سوال تلفیقی 2 اسپیکینگ تافل

متن سوال

Using the examples from the lecture, explain the concept of convergent evolution.

ترجمه سوال

با استفاده از مثال های سخنرانی، مفهوم تکامل همگرا را توضیح دهید.

نمونه پاسخ صوتی به سوال اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت جواب

According to the reading convergent evolution is when animals living far apart from each other evolve the same features or characteristics.
The professor elaborates on this.
First, he explains why antelope and pronghorns look similar. He says that their habitats are distant from each other, but both are flat grasslands with few trees. They need to be able to notice predators quickly and escape from them. As a result, both species have evolved legs and lungs that help then run quickly, and huge eyes that improve their vision.
Next, he explains that bats and dolphins share a unique feature. He mentions that bats live in dark caves and hunt at night and that dolphins live in the ocean, which is also very dark. To survive without being able to see well, both species have evolved to use echolocation to spot objects in their surrounding environment.

ترجمه جواب به نمونه سوال اسپیکینگ تافل

بر اساس متن ریدینگ، تکامل همگرا زمانی است که حیواناتی که دور از یکدیگر زندگی می کنند، ویژگی ها یا ویژگی های یکسانی دارند.
استاد در این مورد توضیح می دهد.
اول، او توضیح می دهد که چطور آهو و بز شبیه به هم هستند. او می گوید که زیستگاه آنها از یکدیگر دور است، اما هر دو زیستگاه دارای علفزاری مسطح با درختان کم هستند. آنها باید بتوانند به سرعت متوجه شکارچیان شده و از دست آنها فرار کنند. در نتیجه، هر دو گونه دارای پاها و ریه های تکامل یافته ای هستند که به سریع دویدن کمک می کند و چشمان بزرگی که بینایی آنها را بهبود می بخشد.
بعد، او توضیح می دهد که خفاش ها و دلفین ها یک ویژگی منحصر به فرد دارند. او اشاره می کند که خفاش ها در غارهای تاریک زندگی می کنند و در شب شکار می کنند و دلفین ها در اقیانوس زندگی می کنند که بسیار تاریک است. برای زنده ماندن بدون اینکه قادر به خوب دیدن باشند، هر دو گونه تکامل یافته اند تا از اکولوکاسیون برای تشخیص اجسام در محیط اطراف خود استفاده کنند.

نمونه سوال تلفیقی 3 اسپیکینگ تافل:

ریدینگ و فایل صوتی را در لینک زیر ببینید:
نمونه سوال تلفیقی 3 اسپیکینگ تافل

متن سوال

Using the points and examples from the lecture, explain how some animals survive in environments with very little light.

ترجمه سوال

با استفاده از نکات و مثال های سخنرانی توضیح دهید که چگونه برخی از حیوانات در محیط هایی با نور بسیار کم زنده می مانند.

نمونه جواب صوتی به سوال اسپیکینگ تلفیقی تافل

ترنسکریپت جواب 

The lecturer explains how two animals survive in environments without much light.
To begin with, she describes how the spookfish uses tube-shaped eyes to hunt its prey. She notes that it lives in almost total darkness. However, its eyes always point upwards, so it can spot the faint outlines of fish swimming above it. When this happens, it quickly swims upwards to catch and eat the fish. Its eyes are quite large, so it is able to notice even very small prey.
Second, she describes how the lanternfish is able to produce its own light to both catch prey and escape from predators. She says that it has tiny organs throughout its body that produce light through a chemical reaction called bioluminescence. As a result, it can attract the attention of other fish, which it eats. In addition, it uses the light for protection. By matching the intensity of light sources above it, it can disguise itself from potential predators.

ترجمه پاسخ نمونه سوال اسپیکینگ تلفیقی تافل

استاد توضیح می دهد که چگونه دو حیوان در محیط های بدون نور زیاد زنده می مانند.
برای شروع، او توضیح می دهد که چگونه ماهی شبح وار از چشم های لوله ای شکل برای شکار طعمه خود استفاده می کند. او اشاره می کند که تقریباً در تاریکی مطلق زندگی می کند. با این حال، چشمان آن همیشه به سمت بالا است، بنابراین می تواند خطوط ضعیف ماهی هایی را که بالای سر آن شنا می کنند، تشخیص دهد. وقتی این اتفاق می افتد، به سرعت به سمت بالا شنا می کند تا ماهی را بگیرد و بخورد. چشمان آن کاملاً بزرگ است، بنابراین می تواند متوجه حرکت طعمه های بسیار کوچک نیز بشود.
دوم، او توضیح می دهد که چگونه فانوس ماهی می تواند نور خود را برای شکار طعمه و فرار از دست شکارچیان تولید کند. او می‌گوید که اندام‌های کوچکی در سراسر بدن خود دارد که از طریق واکنش شیمیایی به نام بیولومینسانس نور تولید می‌کنند. در نتیجه می تواند توجه ماهی های دیگر را که می خورد، جلب کند. علاوه بر این، از نور برای محافظت استفاده می کند. با تطبیق شدت منابع نور بالای سر آن، می تواند خود را از شکارچیان بالقوه پنهان کند.

جمع بندی

در این مقاله، چند نمونه از سوالات اسپکینگ تافل با جواب را برای شما ارائه کردیم. اگر نیاز به تمرین کردن با سوالات واقعی بیشتری دارید می تواند با عضویت در اپلیکیشن آکادمی آنلاین زبان شایسته، به نمونه سوالات TPO تافل نسخه 73تایی دسترسی داشته باشید و با سوالات اسپیکینگ آن تمرین کنید.

ویس های اسپیکینگ (جواب صوتی) رو از لینک زیر بردارید:
https://www.toeflresources.com/speaking-section/toefl-speaking-samples/


نظرات کاربران

هنوز نظری درج نشده است!