دانلود و تمرین با نمونه سوالات اسپیکینگ تافل

زمان مطالعه : 20 دقیقه | منتشر شده در: 1401/07/10


بخش اسپیکینگ تافل تقریباً 20 دقیقه طول می کشد. از شما 6 سوال اسپیکینگ پرسیده می شود. دو مورد اول در مورد موضوعات آشنا و چهار مورد دیگر در مورد یک متن کوتاه، سخنرانی و گفتگو هستند. پس از خواندن هر سوال، زمان کوتاهی برای آماده کردن پاسخ خود خواهید داشت. سپس مدت زمان کوتاهی به شما داده می شود تا با میکروفون صحبت کنید. پاسخ های شما از لحاظ "روان بودن، استفاده از گرامر و توسعه موضوع" ارزیابی خواهند شد. برای موفقیت در این بخش از آزمون نیاز به دانلود و تمرین با نمونه سوالات اسپیکینگ تافل دارید.
می تواتید در ادامه مقاله یک نمونه سوال کامل در زمینه اسپیکینگ تافل را دانلود کنید. پس از اینکه سعی کردید ابتدا خودتان به سوال پاسخ بدهید، نمونه پاسخ های ارائه شده را دانلود کرده و به آنها گوش دهید. ترنسکریپت و ترجمه تمامی فایل های صوتی علاوه بر امکان دانلود فایل های صوتی اسپیکینگ تافل برای شما فراهم شده است.
M = مرد, W = زن, S = دانشجو, P = پروفسور

دانلود سوالات 1 و 2 اسپیکینگ تافل 

در سؤالات 1 و 2 از شما خواسته می شود که نظر یا توضیحی در رابطه با موضوعی آشنا بدهید.

1. Read the question. Take notes on the main points of your response. Then, respond to the question.
What do you think your life will look like after retirement? Use reasons and details to support your response.

ترجمه سوال ۱ اسپیکینگ تافل

1. سوال را بخوانید. نکات اصلی پاسخ خود را یادداشت کنید. سپس، به سوال پاسخ دهید.
فکر می کنید زندگی شما پس از بازنشستگی چگونه خواهد بود؟ از دلایل و جزئیات برای حمایت از پاسخ خود استفاده کنید.
زمان آماده سازی: 15 ثانیه
زمان پاسخگویی: 45 ثانیه

به نمونه پاسخ گوش دهید.
لینک دانلود نمونه پاسخ به سوال ۱ اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت پاسخ

I don't see myself as a person who will ever fully retire. I like to keep busy, and I have trouble relaxing. If I want to spend a few hours reading or listening to music I usually schedule it into my date book. I find that if I don't force myself to relax from time to time I always find some sort of project or work to do. Though I may not want to hold a paying job in the medical field when I am older, I will probably volunteer in a third world country rather than retire. I'm lucky that I've found work that I am interested in. If I grow tired of my job I may feel differently when the time comes.

ترجمه پاسخ

من خودم را فردی نمی بینم که به طور کامل بازنشسته شوم. من دوست دارم مشغول باشم و با آرام بودن مشکل دارم. اگر بخواهم چند ساعتی را صرف خواندن یا گوش دادن به موسیقی کنم، معمولاً آن را در تقویم برنامه ریزی می کنم. من متوجه شدم که اگر هر از گاهی خودم را مجبور نکنم که آرام باشم، همیشه نوعی پروژه یا کار برای انجام دادن پیدا می کنم. اگرچه ممکن است در سنین بالاتر نخواهم شغلی با درآمد در رشته پزشکی داشته باشم، اما احتمالاً به جای بازنشستگی در یک کشور جهان سوم داوطلب خواهم شد. من خوش شانس هستم که کاری پیدا کرده ام که به آن علاقه دارم. اگر از کارم خسته شوم ممکن است وقتی زمانش برسد، احساس متفاوتی داشته باشم.

2. Narrator: Read the question. Take notes on the main points of your response. Then, respond to the question.
Would you prefer to study in a classroom or take an online course? Use reasons and details to support your response.

ترجمه سوال ۲ اسپیکینگ تافل

2. راوی: سؤال را بخوانید. نکات اصلی پاسخ خود را یادداشت کنید. سپس، به سوال پاسخ دهید.
آیا ترجیح می دهید در یک کلاس درس بخوانید یا یک دوره آنلاین؟ از دلایل و جزئیات برای حمایت از پاسخ خود استفاده کنید.
زمان آماده سازی: 15 ثانیه
زمان پاسخگویی: 45 ثانیه
به نمونه پاسخ گوش دهید.
دانلود نمونه پاسخ به سوال ۲ اسپیکینگ تافل 

ترنسکریپت پاسخ

If I had the choice between an online course and a course at a college or university, I would choose the classroom setting. I believe it takes a lot of discipline to study at home, and I am a person who is easily distracted. While my roommate has no problem turning off her phone while she is studying, I'm the type of person who worries that I will miss an important call. Even when I'm studying for exams or writing essays, I have to do my work in the library where I can't be interrupted. In addition I learn better when I hear somebody presenting the information than I do just by reading it. While the convenience of an online course is attractive to me, I know my grade would suffer.

ترجمه پاسخ

اگر انتخابی بین دوره آنلاین و دوره حضوری در کالج یا دانشگاه داشتم، کلاس حضوری را انتخاب می کردم. من معتقدم برای مطالعه در خانه نظم و انضباط زیادی لازم است و من فردی هستم که به راحتی حواسم پرت می شود. در حالی که هم اتاقی من مشکلی برای خاموش کردن تلفن خود در حین مطالعه ندارد، من از آن دسته افرادی هستم که نگران این هستم که یک تماس مهم را از دست بدهم. حتی زمانی که برای امتحان درس می خوانم یا مقاله می نویسم، باید کارم را در کتابخانه انجام دهم، جایی که کسی حواسم را پرت نمی کند. علاوه بر این، وقتی می‌شنوم که کسی اطلاعاتی را ارائه می‌کند، بهتر از خواندن آن‌ها، یاد می‌گیرم. در حالی که راحتی یک دوره آنلاین برای من جذاب است، می دانم که به نمره من آسیب وارد خواهد کرد.

دانلود نمونه سوالات 3 و 4 اسپیکینگ تافل 

در سوال 3 و 4 شما یک متن کوتاه می خوانید و سپس یک سخنرانی کوتاه در مورد همان موضوع می شنوید. سپس به سوالی که به هر دوی آنها مربوط می شود پاسخ می دهید.

3. Read an article from a campus newspaper. Take notes on the main points of the reading passage.

ترجمه سوال ۳ اسپیکینگ تافل 

3. مقاله ای از روزنامه دانشگاه بخوانید. نکات اصلی متن ریدینگ را یادداشت کنید.
زمان خواندن: 45 ثانیه
متن ریدینگ سوال ۳ تافل

Why isn't recycling mandatory on campus?

How does an Ivy League educational institute, such as U of C get away with being so nonchalant about recycling? After a recent search across campus, volunteers from the U of C Environmental Watch group counted only 10 recycling bins. In comparison, the students counted 30 vending machines, the majority of which carry plastics, cans, and glass bottles. Only one paper recycling bin was found. This means that almost all of the paper that is discarded on campus, including U of C residences, is being disposed of in the regular garbage. When asked why no recycling bins for paper have been placed on campus, U of C president, James Wicker, explained that the company the university employs to pick up recycling does not currently recycle paper. When asked why another company is not used, Wicker cited university finances as an obstacle.

ترجمه ریدینگ:

چرا بازیافت در محوطه دانشگاه اجباری نیست؟
چگونه یک مؤسسه آموزشی Ivy League مانند U of C برای بی‌تفاوتی نسبت به بازیافت بازخواست نمی شود؟ پس از جستجوی اخیر در محوطه دانشگاه، داوطلبان گروه U of C Environmental Watch تنها 10 سطل بازیافت را شمارش کردند. در مقایسه، دانش‌آموزان 30 دستگاه خودکار را شمارش کردند که اکثر آنها پلاستیک، قوطی و بطری‌های شیشه‌ای را حمل می‌کنند. فقط یک سطل بازیافت کاغذ پیدا شد. این بدان معنی است که تقریباً تمام کاغذهایی که در محوطه دانشگاه دور ریخته می شوند، از جمله خوابگاه های U of C در سطل زباله های معمولی دور ریخته می شوند. هنگامی که از رئیس U of C جیمز ویکر، پرسیده شد که چرا هیچ سطل بازیافت کاغذ در محوطه دانشگاه قرار داده نشده است، توضیح داد که شرکتی که دانشگاه برای جمع آوری مواد بازیافت استخدام می کند، در حال حاضر کاغذ بازیافت نمی کند. هنگامی که از وی پرسیده شد که چرا از شرکت دیگری استفاده نمی شود، ویکر از امور مالی دانشگاه به عنوان یک مانع یاد کرد.

اکنون به صحبت دو دانشجو در مورد مقاله گوش دهید.
دانلود اسپیکینگ تافل فایل صوتی سوال ۳

ترنسکریپت فایل صوتی 

M: Hey Lisa, you and your roommate have a recycling bin in your dormitory room, don't you? I'm sure I've thrown a water bottle in a bin at your place before.
W: Sure. Why do you ask Mark? Are you wondering where to go to pick one up. I think they have them available in the housing office.
M: No, it's not that. My roommate and I have one too, and we put it out with our garbage each week. It's just that I read this article in the campus paper today that suggests that none of the dormitories on campus are recycling.
W: Oh, I read that article too. I agree that the writer obviously didn't check her facts. But, she had a point about the lack of bins for recycling paper. I mean, what type of institution goes through more paper than a university?
M: True. And, like anything, the budget is always to blame.
W: What I don't get is how they can charge us student dues for things like live entertainment, which many people don't even use, but they can't charge us for something like a recycling program.
M: Maybe you should write a letter to the editor about that. I for one wouldn't have a problem throwing in a few dollars each year to do my part for the environment and save a few trees.
W: Maybe, but I'm not sure how many other students would share your enthusiasm.

ترجمه فایل صوتی: 

M: هی لیزا، تو و هم اتاقی ات یک سطل بازیافت در اتاق خوابت داری، نه؟ مطمئنم قبلاً یک بطری آب در سطل زباله اتاق شما انداخته ام.
W: اره. چرا می پرسی، مارک؟ نمیدونی از کجا یکی برداری؟ فکر می کنم در دفتر اداری گذاشته باشنشون.
M: نه، اینطور نیست. من و هم اتاقیم یکی داریم و هر هفته آن را با زباله هایمان بیرون می آوریم. فقط من امروز این مقاله را در روزنامه دانشگاه خواندم که نشان می دهد در هیچ یک از خوابگاه های دانشگاه بازیافت انجام نمی شوند.
W: اوه، من هم آن مقاله را خواندم. موافقم که نویسنده به درستی حقایق را بررسی نکرده است. اما، او یک نکته در مورد کمبود سطل برای بازیافت کاغذ داشت. منظورم این است که چه نوع موسسه ای بیشتر از یک دانشگاه می تواند کاغذ دور بیندازد؟
M: درسته و مانند هر مسئله دیگری، بودجه همیشه مقصر است.
W: چیزی که من متوجه نمی‌شوم این است که چگونه می‌توانند برای چیزهایی مانند سرگرمی‌های زنده از ما هزینه های دانشجویی دریافت کنند، که بسیاری از دانشجوها حتی از آن استفاده نمی‌کنند، اما نمی‌توانند برای چیزی مانند برنامه بازیافت از ما هزینه بگیرند.
M شاید باید در این مورد به رئیس دانشگاه نامه بنویسید. من مشکلی ندارم که سالیانه چند دلار برای کمک به محیط زیست و نجات چند درخت صرف کنم.
W: شاید، اما من مطمئن نیستم که دانشجوهای دیگر به اندازه شما مشتاق این کار باشند.

Why does the woman approve of the article? State her opinion and explain the reasons she gives for holding that opinion.

چرا زن مقاله را تایید می کند؟ نظر او را بیان کنید و دلایلی را که برای این عقیده که ارائه می کند توضیح دهید.
زمان آماده سازی: 30 ثانیه
زمان پاسخگویی: 60 ثانیه

به نمونه پاسخ گوش دهید:
دانلود نمونه پاسخ به سوال ۳ اسپیکینگ تافل 

The woman also read the article that the man refers to. Though she agrees that there is an error in the article regarding the lack of recycling in the residences, she believes that more should be done to improve the recycling program on campus. In particular, she is concerned that there is no effort being made to recycle paper on campus. She thinks that the university could pay for a better recycling program by including some of the cost in the student fees.

ترجمه پاسخ

زن هم مطلبی را که مرد به آن اشاره می کند خوانده و اگرچه او موافق است که در مقاله اشتباهی در مورد عدم بازیافت در خوابگاه ها وجود دارد، اما معتقد است که باید برای بهبود برنامه بازیافت در محوطه دانشگاه اقدامات بیشتری انجام شود. به ویژه، او نگران است که هیچ تلاشی برای بازیافت کاغذ در محوطه دانشگاه انجام نمی شود. او فکر می کند که دانشگاه می تواند با گنجاندن بخشی از هزینه ها در هزینه های دانشجویی، برای برنامه بازیافت بهتر هزینه کند.

4. Read a passage about Obsessive Compulsive Disorder. Take notes on the main points of the reading passage. You have 45 seconds to read the passage. Begin reading now.

ترجمه سوال ۴ اسپیکینگ تافل 

۴. متنی را در مورد اختلال وسواس فکری عملی بخوانید. نکات اصلی متن رینگ را یادداشت کنید. شما 45 ثانیه فرصت دارید تا متن را بخوانید. همین الان شروع به خواندن کنید
زمان خواندن: 45 ثانیه

متن ریدینگ سوال ۴ اسپیکینگ تافل 

Obsessive Compulsive Disorder

OCD is an anxiety disorder that causes a person to experience obsessive thoughts and to react to these with compulsive behavior or rituals. The obsessions are typically described by OCD sufferers as persistent thoughts or impulses that cause a great amount of stress. These differ from those stressors that the average person suffers from in daily life, such as work or financial problems, in that they are a product of the imagination. While most OCD sufferers admit to knowing that their concerns are not real, they cannot control the thoughts from recurring, and they compensate by performing certain repetitive actions. In addition to these symptoms and responses, a true OCD sufferer spends a large part of the day battling this disease. The debate continues over whether the disease should be classified as a psychological or biological disorder.

ترجمه ریدینگ سوال ۴ اسپیکینگ تافل:

اختلال وسواس فکری عملی
OCD یک اختلال اضطرابی است که باعث می شود فرد افکار وسواسی را تجربه کند و با رفتار یا تشریفات اجباری به آنها واکنش نشان دهد. معمولاً مبتلایان به وسواس فکری عملی، کسواس فکری را به عنوان افکار یا تکانه های مداوم توصیف می کنند که باعث استرس زیادی می شود. اینها با آن دسته از عوامل استرس زا که افراد عادی در زندگی روزمره از آنها رنج می برند، مانند کار یا مشکلات مالی، متفاوت هستند، زیرا زائده آن موارد تخیل هستند. در حالی که بیشتر مبتلایان به OCD اذعان می کنند که می دانند نگرانی هایشان واقعی نیست، اما نمی توانند تکرار شدن افکارشان را کنترل کنند و با انجام برخی اقدامات تکراری آن را جبران می کنند. علاوه بر این علائم و پاسخ ها، یک مبتلا به OCD واقعی بخش زیادی از روز را صرف مبارزه با این بیماری می کند. بحث در مورد اینکه آیا این بیماری باید به عنوان یک اختلال روانی یا بیولوژیکی طبقه بندی شود ادامه دارد.

حالا به یک سخنرانی در مورد همان موضوع دانشگاهی گوش دهید.
دانلود فایل صوتی نمونه سوال ۴ اسپیکینگ تافل 

ترنسکریپت فایل صوتی 

Professor: The terms "obsessed" and "addicted" are used so loosely these days, that one of the most serious mental diseases in America is often not taken seriously even by medical professionals. Obsessive Compulsive Disorder is in fact one of the most debilitating psychological diseases, though it only affects about 4% of the population. Now, when I say debilitating, I mean, in terms of quality of life. While very few people die from the symptoms and responses to OCD, if they don't seek any help, which most don't, they become severely depressed and isolated. Holding down a job or maintaining social relationships are virtually impossible for many OCD sufferers. The term obsession has to be defined properly when making a proper diagnosis. A true obsession for OCD sufferers is something that is considered abnormal even by the patient himself. So, we're not talking about a passion for golf, or a love of game shows here. To an OCD sufferer, an obsession is generally a persisting thought with no merit, such as the feeling that one is going to throw oneself into traffic. The rituals and behavior that OCD sufferers engage in, such as repetitive hand washing or excessive checking are usually unrelated to the obsessive thoughts. In other words, someone who can't get the image of a tree falling on their house out of their mind might engage in an unrelated ritual such as flipping constantly through pages of a certain book.

ترجمه فایل صوتی

P: این روزها اصطلاحات "وسواسی" و "معتاد" به قدری بی بند و بار استفاده می شود که یکی از جدی ترین بیماری های روانی در آمریکا اغلب حتی توسط متخصصان پزشکی جدی گرفته نمی شود. اختلال وسواس فکری عملی در واقع یکی از ناتوان کننده ترین بیماری های روانی است، اگرچه تنها حدود 4 درصد از جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد. حالا وقتی می گویم ناتوان کننده، منظورم از نظر کیفیت زندگی است. در حالی که تعداد بسیار کمی از افراد به دلیل علائم و پاسخ به OCD جان خود را از دست می دهند، اما اگر به دنبال کمک نباشند، که اکثر آنها نیستند، به شدت افسرده و منزوی می شوند. حفظ یک شغل یا حفظ روابط اجتماعی برای بسیاری از مبتلایان به OCD عملا غیرممکن است. اصطلاح وسواس باید به درستی در هنگام تشخیص صحیح تعریف شود. یک وسواس واقعی برای مبتلایان به OCD چیزی است که حتی توسط خود بیمار نیز غیر طبیعی تلقی می شود. بنابراین، ما در اینجا در مورد علاقه به گلف یا عشق به بازیگری صحبت نمی کنیم. برای یک فرد مبتلا به وسواس فکری عملی، وسواس به طور کلی یک فکر مداوم و بی ارزش است، مانند این احساس که فرد قرار است وارد ترافیک شود. تشریفات و رفتاری که مبتلایان به OCD انجام می دهند، مانند شستن مکرر دست یا چک کردن بیش از حد، معمولاً با افکار وسواسی ارتباطی ندارند. به عبارت دیگر، کسی که نمی‌تواند تصویر افتادن درخت روی خانه‌اش را از ذهنش دور کند، ممکن است درگیر یک رفتار غیرمرتبط مانند ورق زدن مداوم صفحات یک کتاب خاص شود.

Explain how the professor's description of OCD expands upon the reading.

توضیح دهید که چگونه توصیف استاد از OCD پس از متن آن را توضیح می دهد.
زمان آماده سازی: 30 ثانیه
زمان پاسخگویی: 60 ثانیه

به نمونه پاسخ گوش دهید.
دانلود نمونه پاسخ به سوال ۴ اسپیکینگ تافل 

ترنسکریپت پاسخ 

The reading defines obsessive compulsive disorder by touching briefly on the difference between obsessions and compulsions. While it mentions that the average stressors in daily life do not cause the obsessions of OCD sufferers, the lecture expands on this fact, giving clear examples of obsessions and compulsions. The professor claims that the disorder is not taken seriously enough because people tend to misuse the term "obsessed". As in the reading, the professor points out that the obsessions for OCD sufferers are not realistic. They are more like persistent thoughts that don't make sense. In addition, the compulsions are generally unrelated to the obsessive thoughts.

ترجمه پاسخ

این مطالعه با بیان مختصر تفاوت بین وسواس و اجبار، اختلال وسواس فکری را تعریف می کند. در حالی که اشاره می کند که متوسط عوامل استرس زا در زندگی روزمره باعث ایجاد وسواس در مبتلایان به OCD نمی شود، سخنرانی این واقعیت را توصیح می دهد و نمونه های واضحی از وسواس و اجبار را ارائه می دهد. پروفسور مدعی است که این اختلال به اندازه کافی جدی گرفته نمی شود زیرا مردم تمایل دارند از اصطلاح "وسواس" استفاده نادرست کنند. همانطور که در متن، استاد اشاره می کند که وسواس برای مبتلایان به OCD واقع بینانه نیست. آنها بیشتر شبیه افکار مداوم هستند که معنی ندارند. علاوه بر این، کارهای اجباری به طور کلی با افکار وسواسی ارتباطی ندارند.

 

دانلود و تمرین با نمونه سوالات اسپیکینگ تافل

دانلود نمونه سوالات 5 و 6 اسپیکینگ تافل 

در سوال 5 و 6 شما یک مکالمه و یک سخنرانی خواهید شنید. در مورد هر کدام از شما سوالی پرسیده می شود.
5.  به دانش آموزی که از استاد در مورد حذف کلاس می پرسد، گوش بدهید.
دانلود کلیپ صوتی سوال ۵ اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت فایل صوتی 

S: Hi professor Jones. Thanks for agreeing to see me on such short notice. I just realized that the deadline for dropping classes is at the end of this week.
P: I have to assume you are considering dropping my class. I had a quick look at your last two quiz marks. You failed the first and just passed the second one. What is it that is causing you the most trouble?
S: Well, to be honest, I'm only taking statistics because it is a prerequisite for a psychology class I want to take. I really am not very good with numbers.
P: Have you been to all of my classes?
S: Yes, every one of them. But to be honest you speak a little bit too quickly for me. I find it difficult to get detailed notes.
Professor: Well, perhaps you should think about bringing in a tape recorder. That way if you miss something you can listen to it again when you're studying at home.
S: I guess I could try that. I'm not sure if I can afford a tape recorder right now. My student loan hasn't come in yet.
P: Another option is to get a tutor. If you're interested I can recommend someone. She's a tutorial assistant for one of my other classes, but she does private tutoring on the side. She doesn't charge much because she's really looking for the teaching experience. She wants to be a professor.
S: So you don't think I should just drop the class?
P: Well, I guess that depends how important the psychology class is. Sometimes professors make exceptions too. You could always contact the psych professor and ask if it's possible to get in without my course. I'd be willing to sign something to prove that you've at least made a valid attempt.

ترجمه فایل صوتی 

S: سلام پروفسور جونز. از اینکه موافقت کردید من را در چنین فرصت کوتاهی ببینید متشکرم. تازه متوجه شدم مهلت انصراف از کلاس ها تا آخر این هفته است.
P: من باید فرض کنم که شما در نظر دارید کلاس من را حذف کنید. من نگاهی گذرا به دو نمره آخر آزمون شما انداختم. در اولی نمره نیاوردی و در دومی رد شدی. چه چیزی بیشترین دردسر را برای شما ایجاد می کند؟
S: خب، راستش را بخواهید، من فقط آمار را برمیدارم چون پیش نیاز کلاس روانشناسی است که می خواهم در آن شرکت کنم. من واقعا در کار با اعداد خوب نیستم.
P: آیا شما به تمام کلاس های من آمده اید؟
S: بله، تک تک آنها. اما راستش را بخواهید برای من کمی سریع صحبت می کنید که برداشتن یادداشت های دقیق را برایم سخت می کند.
P: خب، شاید باید به فکر آوردن یک ضبط صوت باشید. به این ترتیب اگر چیزی را از دست دادید، می توانید وقتی در خانه درس می خوانید دوباره به آن گوش دهید.
S: حدس می‌زنم می‌توانم آن را امتحان کنم. اما من مطمئن نیستم که در حال حاضر توانایی خرید ضبط صوت را دارم یا خیر. وام دانشجویی من هنوز نیامده است.
P: گزینه دیگر این است که معلم خصوصی بگیرید. اگر علاقه دارید می توانم کسی را توصیه کنم. او یک دستیار آموزشی برای یکی از کلاس های دیگر من است، اما در کنارش تدریس خصوصی انجام می دهد. او هزینه زیادی نمی گیرد زیرا واقعاً به دنبال تجربه تدریس است. او می خواهد استاد شود.
S: پس به نظر شما من نباید کلاس را حذف کنم؟
P: خوب، حدس می‌زنم این بستگی به اهمیت کلاس روانشناسی دارد. گاهی اساتید هم استثنا قائل می شوند. شما همیشه می توانید با استاد روانشناسی تماس بگیرید و بپرسید که آیا امکان دارد بدون گذرادند دوره من در آن کلاس شرکت کنید یا خیر. من حاضرم نامه ای را امضا کنم تا ثابت کنم شما حداقل تلاش خود را کرده اید.

In the conversation, the student has a problem. Describe the problem. What options does the professor suggest to help the student? Which of the options do you prefer? Why?

در گفتگو، دانش آموز مشکلی دارد. مشکل را توضیح بدهید. استاد چه راهکار هایی را برای کمک به دانشجو پیشنهاد می کند؟ کدام یک از راهکار ها را ترجیح می دهید؟ چرا؟
زمان آماده سازی: 20 ثانیه
زمان پاسخگویی: 60 ثانیه
به نمونه پاسخ گوش دهید.
دانلود نمونه پاسخ به سوال ۵ اسپیکینگ تافل 

ترنسکریپت پاسخ 

In this conversation the student is concerned about her statistics class. She is doing poorly and is considering dropping the class. She feels that the professor speaks too quickly and she is unable to note the important points. The professor offers a few suggestions. First he suggests bringing in a tape recorder. Secondly he suggests getting a tutor. Finally, the professor says that it might be possible to get into the class she wants without his course if she talks to the psychology teacher about it. I prefer the final option. In my experience some prerequisites do not pertain to the course that requires them. Statistics is quite a general course that may be useful but is not always necessary.

ترجمه پاسخ

در این گفتگو دانش آموز نگران کلاس آمار خود است. او عملکرد ضعیفی دارد و در نظر دارد کلاس را حذف کند. او احساس می کند که استاد خیلی سریع صحبت می کند و نمی تواند به نکات مهم توجه کند. استاد چند پیشنهاد می دهد. ابتدا پیشنهاد می کند یک ضبط صوت بیاورید. ثانیا او پیشنهاد می کند که یک معلم خصوصی بگیرید. در نهایت، استاد می‌گوید که اگر با معلم روان‌شناسی در این مورد صحبت کند، ممکن است بدون گذراندن دوره او وارد کلاسی شود که او می‌خواهد. من گزینه نهایی را ترجیح می دهم. طبق تجربه من برخی از پیش نیازها مربوط به دوره ای نیست که به آنها نیاز دارم. آمار یک درس کاملاً عمومی است که ممکن است مفید باشد اما همیشه ضروری نیست.

6. Now listen to part of a talk from a geography class. Take notes on the main points of the lecture.
What can we learn about identifying the age of icebergs from the professor's discussion?

6. اکنون به بخشی از سخنرانی یک کلاس جغرافیا گوش دهید. نکات اصلی سخنرانی را یادداشت بردارید.

در مورد تشخیص سن کوه های یخ از بحث استاد چه می توانیم یاد بگیریم؟
زمان آماده سازی: 20 ثانیه
زمان پاسخگویی: 60 ثانیه
دانلود کلیپ صوتی سوال ۶ اسپیکینگ تافل

ترنسکریپت کلیپ صوتی

While most icebergs appear white like snow, some have a blue tint. Icebergs that are white are made up of snow that is filled with air pockets. As the light hits the snow, the icebergs reflect back most of the light as white light. As icebergs get older, compression occurs and the ice becomes more solid. With less air bubbles, the light cannot penetrate the surface and very little light is reflected back. To understand why they appear blue it is necessary to review the different wavelengths of light, or to simply recall the colors of a rainbow or prism. At one end of the spectrum are the weak wavelengths that appear red, and at the other end are the high energy blue ones. In a very dense iceberg the weak wavelengths of light are filtered out and only those with high energy can reflect back out.

ترجمه کلیپ صوتی

در حالی که بیشتر کوه های یخ مانند برف، سفید به نظر می رسند، برخی از آنها رنگ آبی دارند. کوه های یخی سفید رنگ از برفی تشکیل شده اند که با حفره های هوا پر شده است. همانطور که نور به برف برخورد می کند، کوه های یخ بیشتر نور را به صورت نور سفید منعکس می کنند. همانطور که کوه های یخ بزرگتر می شوند، فشرده سازی اتفاق می افتد و یخ جامدتر می شود. با حباب های هوای کمتر، نور نمی تواند به سطح نفوذ کند و نور بسیار کمی به عقب منعکس می شود. برای درک اینکه چرا آنها آبی به نظر می رسند، لازم است طول موج های مختلف نور را مرور کنیم یا به سادگی رنگ های یک رنگین کمان یا منشور را به یاد آوریم. در یک انتهای طیف، طول موج‌های ضعیفی قرار دارند که قرمز به نظر می‌رسند و در انتهای دیگر، طول موج‌های آبی پرانرژی قرار دارند. در یک کوه یخ بسیار متراکم، طول موج‌های ضعیف نور فیلتر می‌شوند و فقط آنهایی که انرژی بالایی دارند می‌توانند به بیرون منعکس شوند.

به نمونه پاسخ گوش دهید.
دانلود نمونه پاسخ به سوال ۶ اسپیکینگ تافل.

ترنسکریپت پاسخ

From this discussion we learn that the color of an iceberg can help identify its age. An iceberg that is made mostly of snow and has plenty of air pockets appears white to the human eye. We know this is a relatively young iceberg because the ice is not too thick to reflect the light back out. In contrast an iceberg that has been around for a much longer time is made up of compressed ice with very little air. The observer of this older iceberg will see blue rather than white, because only the stronger wavelengths of light can reflect back out.

ترجمه پاسخ

از این بحث متوجه می شویم که رنگ کوه یخ می تواند به تشخیص سن آن کمک کند. کوه یخی که بیشتر از برف ساخته شده و دارای حفره های هوای زیادی است در چشم انسان سفید به نظر می رسد. ما می دانیم که این کوه یخی نسبتاً جوان است زیرا یخ آنقدر ضخیم نیست که نور را به بیرون بازتاب دهد. در مقابل کوه یخی که برای مدت طولانی تری وجود داشته است از یخ فشرده با هوای بسیار کم تشکیل شده است. بیننده این کوه یخ قدیمی‌تر، رنگ آبی را به جای سفید می‌بیند، زیرا تنها طول موج‌های قوی‌تر نور می‌توانند به بیرون منعکس شوند.

از کجا نمونه سوالات بیشتری برای اسپیکینگ تافل دانلود کنم؟

تمرین با نمونه سوالات واقعی تافل TPOبهترین روش برای تقویت مهارت اسپیکینگ و کسب نمره بالاتر در آن است. اگر به دنبال دانلود و تمرین با نمونه سوالات بیشتری هستید می توانید در اپلیکیشن آکادمی آنلاین زبان شایسته عضو شده و شروع به تمرین با برنامه شبیه ساز ما کنید.
در این نرم افزار تمامی تی پی او ها از ۱ تا ۷۴ در اختیار شما است و می توانید در هر یک به صورت کامل یا به صورت اختصاصی در بخش های ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ شرکت کنید.
مزیت دیگر عضویت در اپلیکیشن ما، امکان ضبط صدای خودتان در میکروفون و ارسال درخواست تصحیح آن برای اساتید ما است. اساتید برجسته ما که همگی از مصححین تافل هستند، پاسخ های اسپیکینگ شما را بررسی کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اشکالات شما را گزارش می کنند.


نظرات کاربران

هنوز نظری درج نشده است!