نحوه محاسبه نمرات در مدرک آزمون جی آر ای

زمان مطالعه : 10 دقیقه | منتشر شده در: 1400/01/12

محاسبه نمرات در آزمون جی آر ای (GRE) با به کار بردن دو روش تطبیقی (Adaptive) و محاسباتی (Equating) روی نمره خام شما انجام می گیرد. در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه محاسبه نمرات آزمون جی آر ای (GRE) و اینکه چطور می توانید اطلاعاتی که در مدرک آزمون جی آر ای (GRE) ارائه می شود را تجزیه و تحلیل کنید، آشنا کنیم.
در کارنامه آزمون جی آر ای (GRE) ۳ نمره مختلف به شما داده می شود که مربوط به بخش های رایتینگ تحلیلی (Analytical Writing)، Verbal Reasoning و Quantitative Reasoning می‌شود. 
برای بخش رایتینگ تحلیلی، نمره‌ای بین ۰ تا ۶ به شما اختصاص می یابد و البته ممکن است نمره شما به صورت ممیزی به عنوان مثال چهار و نیم نیز داده شود. برای دو بخش دیگر که شامل Verbal Reasoning و Quantitative Reasoning می‌شوند، نمراتی بین ۱۳۰ و ۱۷۰ در کارنامه داده می‌شود که این نمرات ممیز نمی خورند و به صورت یک عدد صحیح داده می‌شوند. 

نمره قسمتهای Verbal Reasoning and Quantitative Reasoning چگونه محاسبه می شود؟

همانطور که اشاره کردیم برای هردو قسمت  Verbal Reasoning و Quantitative Reasoning، شما نمره‌ای بین ۱۳۰ و ۱۷۰ دریافت خواهید کرد. در روز آزمون شما به ۴۰ سوال وربال و ۴۰ سوال کوانت پاسخ می دهید اما نحوه محاسبه نمره شما در این دو بخش فقط به اینکه کدام سوالات را درست جواب می دهید، بستگی ندارد.
در حقیقت شما برای هر سوالی که به درستی پاسخ بدهید، یک نمره دریافت می کنید. برای سوالاتی که چند جای خالی دارند و یا قسمت هایی در آنها وجود دارد که باید به آنها پاسخ بدهید، شما حتما برای گرفتن نمره کامل آن سوال باید به تمام قسمت ها، درست جواب دهید و حتی اگر یکی از آن‌ها اشتباه باشد، نمره کامل آن سوال را از دست می دهید. البته نکته مثبتی که در خصوص آزمون جی آر ای وجود دارد این است که برای پاسخ های نادرست، نمره منفی در نظر گرفته نمی‌شود.
با این توضیحاتی که دادیم به عنوان مثال اگر شما به 33 سوال از ۴۰ سوال پاسخ درست بدهید، نمره خام شما ازبخش وربال، ۳۳ خواهد بود اما شما نمره ۳۳ را در کارنامه خود نمی بینید بلکه در مدرک آزمون تافل نمره مقیاس بندی شده ای مشاهده می‌شود که با استفاده از روش های تطبیقی و محاسباتی بدست آمده است. 
برای اطمینان از اینکه نمره ارائه شده در مدرک جی آر ای (GRE) کاملاً با نمره خامی که دریافت کرده‌اید، مطابقت دارد از دو روش محاسبه نمرات برای تبدیل نمره خام استفاده می شود: روش تطبیقی (Adaptive) و روش محاسباتی (Equating) .

نحوه محاسبه نمرات در مدرک آزمون جی آر ای (GRE) با روش تطبیقی

اگر به طور معمول در آزمون آنلاین جی آر ای (GRE) شرکت کنید، سوالات بخش وربال و کوانت به صورت تطبیقی از شما پرسیده می شود. در حقیقت پاسخی که شما به سری بخش اول وربال و کوانت می دهید، میزان سخت یا آسان بودن سوالات را در بخش دوم مشخص می کند.
سوالات اولیه که در سری وربال و کوانت از شما پرسیده می شود، در حد متوسط است اما در سری دوم ممکن است سوالات از بخش‌های آسان، متوسط یا چالشی پرسیده شود. بنابراین، اگر شما سوالات سری اول وربال و کوانت را به خوبی پشت سر بگذارید و فقط به دو سوال پاسخ اشتباه بدهید، در سری دوم، سوالات مشکل تری از شما پرسیده می‌شود. اما اگر داوطلب دیگری به نیمی از سوالات سری اول، پاسخ اشتباه بدهد، سوالات سری دوم نسبتا راحت تر خواهد بود.
البته نوع سوالاتی که در بخش اول به آنها پاسخ اشتباه می دهید، چندان تاثیری در سوالاتی که در بخش دوم از شما پرسیده می شود، ندارد. مثلا اگر به سوالات قسمت جبر پاسخ نادرست بدهید دلیلی ندارد که سوالات جبر در بخش دوم آسان تر باشند. تنها عاملی که برای مطرح کردن سوالات تطبیقی در نظر گرفته می شود، تعداد کل سوالاتی است که به آنها پاسخ نادرست داده اید.
روش تطبیقی، تمایز قابل توجهی بین نمره داوطلبان ایجاد می‌کند. بنابراین، نمراتی که با توجه به روش تطبیقی در مدرک جی آر ای (GRE) ارائه می شود، بسیار دقیق‌تر مهارت هر داوطلب را ارزیابی کرده‌اند. 
به عنوان مثال، اگر از بیست سوال بخش کوانت ۱۰ سوال را درست پاسخ بدهید و سپس در بخش دوم ۲۰ سوال را به طور کامل پاسخ صحیح بدهید، نمره شما به اندازه داوطلبی که ۱۹ سوال اول را درست پاسخ داده و سپس ۱۱ سوال از سری دوم را درست جواب داده، بالا نخواهد بود، با وجود اینکه هر دوی شما در کل، ۴۰ سوال را به درستی پاسخ داده اید. 
در روش تطبیقی، داوطلبی که سری اول سوالات را بهتر پاسخ داده، نمره بالاتری از داوطلب دیگر کسب خواهد کرد. چون مشکل تر شدن سوالات در سری دوم، باعث افزایش نمره نهایی داوطلب خواهد شد.
به خاطر داشته باشید که شما در هر بخش از آزمون جی آر ای (GRE) نمره خود را مشاهده نمی کنید بنابراین نمی دانید که به کدام سوالات پاسخ درست یا غلط داده اید فقط باید تلاش خودتان را بکنید تا بدون استرس و نگران بودن در خصوص اینکه کدام سوال سخت است یا آسان، به آن پاسخ بدهید.

نحوه محاسبه نمرات در مدرک آزمون جی آر ای (GRE) با روش محاسباتی

روش محاسباتی فرایند دیگری است که نمره نهایی کارنامه شما از طریق آن محاسبه می شود. برای محاسبه نمرات مدرک جی آر ای (GRE) از طریق روش محاسباتی، متغیرهایی با توجه به سخت بودن سوالات مختلف جی آر ای (GRE) در نظر گرفته می شود.
به عنوان مثال اگر سوالاتی که در آزمون جی آر ای (GRE) ماه اکتبر مطرح شده، نسبت به سوالاتی که درمان نوامبر مطرح شده، سخت تر باشد، در روش محاسباتی، مقیاسی استفاده می‌شود که در نهایت نمرات داوطلبانی که در این دو آزمون شرکت کرده‌اند و مهارت های مشابهی داشتند، تفاوت قابل توجهی با هم نداشته باشد. 
به این ترتیب اگر داوطلبی در آزمون نوامبر که آسانتر بوده به ۳۰ سوال پاسخ درست بدهد ممکن است نمره نهایی او با داوطلبی که به ۲۵ سوال در آزمون اکتبر که سخت تر بوده پاسخ صحیح داده، یکسان باشد.
تحلیل محاسبه نمرات مدرک جی آر ای (GRE) با توجه به روش محاسباتی به این دلیل است که یکسان نگه داشتن سطح سوالات در تمام آزمون های آنلاین GRE واقعاً مشکل است. به همین علت سازمان ای تی اس (ETS) تصمیم گرفت که از روش محاسباتی برای محاسبه نمرات استفاده کند تا اجحافی در حق داوطلبان صورت نگیرد.
در مجموع می‌توان گفت زمانی که شما به یک سوال پاسخ درست می دهید، یک نمره نیز دریافت می‌کنید بنابراین نمره خام شما عددی بین ۳۰ تا ۴۰ خواهد بود اما این نمره خام می‌تواند با اعمال روش تطبیقی و روش محاسباتی تغییر پیدا کرده و به صورت نمره‌ای بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ ارائه شود.

روش محاسبه نمرات رایتینگ تحلیلی جی آر ای چگونه است؟

در بخش رایتینگ تحلیلی شما باید دو مقاله کامل بنویسید: یک مقاله آرگیومنت (Argument) و یک مقاله ایشو (Issue) اما شما در نهایت فقط یک نمره بین ۰ تا ۶ دریافت خواهید کرد.
هر مقاله ای که می نویسید توسط یک ممتحن آموزش دیده مطالعه می شود و نمره ای بین ۰ تا ۶ به آن داده خواهد شد. سپس این مقاله توسط یک خواننده الکترونیکی (E-Reader) که یک برنامه کامپیوتری طراحی شده توسط این تی اس (ETS) است بررسی می شود تا مهارت های نوشتاری شما از جهات مختلفی ارزیابی شود. 
در صورتی که نمره ممتحن و نمره خواننده الکترونیکی در یک سطح باشد، میانگینی از این دو نمره به عنوان نمره نهایی بخش رایتینگ تحلیلی شما در مدرک جی آر ای (GRE) گزارش می شود اما اگر این نمرات با هم مطابقت نداشته باشد، یک ممتحن دیگر مقاله شما را خواهد خواند و نمره ۲ ممتحن به عنوان نمره نهایی در کارنامه آزمون جی آر ای (GRE) ارائه می شود.
برای اینکه نمره رایتینگ تحلیلی نهایی به دست بیاید بین دو نمره ای که به مقالات شما داده شده، میانگین گرفته می شود و عدد به دست آمده گرد می شود تا به صورت نمره ای با ممیز صفر یا پنج ارائه شود. معیارهای مشخصی برای محاسبه نمرات بخش رایتینگ تحلیلی آزمون جی آر ای (GRE) در نظر گرفته می شود که در ادامه با هم آنها را بررسی می کنیم.

معیار های محاسبه نمرات رایتینگ تحلیلی آزمون آنلاین

با توجه به مطالبی که در وب سایت ای تی اس (ETS website) در رابطه با نحوه محاسبه نمرات رایتینگ تحلیل آزمون آنلاین جی آر ای مطرح شده می ‌توان معیارهای مدنظر ممتحنین را به صورت زیر خلاصه کرد:

•    نحوه بحث و بررسی مسئله مطرح شده و توضیحاتی که در بخش‌های مختلف در رابطه با آن مسئله داده شده است. با توجه به این معیار هرچقدر توضیحات ارائه شده توسط شما به مسئله مطرح شده مرتبط تر باشد نمره بالاتری دریافت خواهید کرد.
•    بسط و گسترش دادن ایده های مطرح شده به صورت منطقی. برای گرفتن نمره کامل بر اساس این معیار باید بتوانید عقیده و نظر خودتان را به وضوح بیان کرده و برای حمایت از ایده های تان مثالهای مرتبط بزنید و استدلال مناسب بیاورید.
•    دسته بندی کردن مطالب و برقراری ارتباط بین آنها. با توجه به این معیار، شما باید بتوانید ایده ها و نظریات خودتان را در چند پاراگراف به طور مجزا مطرح کنید و در عین حال باید بین این پاراگراف ها ارتباط برقرار کنید و به یک جمع بندی مناسب برسید.
•    نحوه حمایت کردن از نقطه نظرات مطرح شده توسط داوطلب و تجزیه و تحلیل کردن آنها. در این معیار بیشترین توجه به مثال هایی است که شما در خصوص حمایت از نظری که توسط خودتان ارائه شده ،مطرح کرده اید. این مثال ها باید به طور منطقی از نقطه نظر شما پشتیبانی کنند تا بتوانید نمره کاملی از این مبحث بگیرید.
•    میزان رعایت نکات گرامری و به کار بردن واژگان مرتبط. در این معیار، نوع نوشتن شما مورد بررسی قرار می گیرد. اینکه آیا گرامر زبان انگلیسی را به درستی در نوشتن جملات به کار برده اید و یا توانستید از کلمات مرتبط که نشان دهنده بالا بودن دایره لغات شماست، استفاده کنید، در نمره ای که به شما داده می شود تاثیر گذار خواهد بود.
 برای آشنایی بیشتر با نحوه محاسبه نمرات این بخش، یک نمونه رایتینگ تحلیلی آزمون جی آر ای (GRE)، نوشته شده در این آزمون که نمره ۶ گرفته را بررسی کردیم و میتوانید با نحوه به کار بردن این معیارها را در رایتینگ نوشته شده به طور کامل آشنا شوید.

 

نحوه محاسبه نمرات در مدرک آزمون جی آر ای

آشنایی با نحوه محاسبه نمرات آزمون جی آر ای (GRE) چه کمکی به شما می کند؟

دلایل زیادی وجود دارد که شما باید با نحوه محاسبه نمرات آزمون جی آر ای (GRE) آشنا شوید چون در غیر این صورت ممکن است نتوانید به درستی به سوالات پاسخ داده و معیارهای مد نظر ممتحنین آزمون جی آر ای را برآورده کنید. 
با بررسی نحوه محاسبه نمرات آزمون جی آر ای (GRE) نکات مهم و دقیق زیادی برای شما روشن می شود که در گرفتن نمره کامل در آزمون جی آر ای (GRE) موثر است. در ادامه به سه نکته مهم در این خصوص هم اشاره می کنیم:

سوالات سری اول وربال و کوانت اهمیت بیشتری دارند

همانطور که پیش از این اشاره کردیم در آزمون آنلاین جی آر آی، از روش تطبیقی برای محاسبه نمرات استفاده می‌شود. بنابراین این که شما چقدر خوب به سوالات سری اول در بخش وربال و کوانت پاسخ بدهید، تاثیر بسیار زیادی در نمره نهایی شما خواهد داشت. 
شما فقط در صورتی می توانید نمره کامل جی آر ای را دریافت کنید که اولاً به سوالات سری اول وربال و کوانت به طور کامل پاسخ صحیح بدهید و ثانیاً سوالات دیگر در سری دوم با سطح سختی بالاتر را نیز به درستی پشت سر بگذارید. 
در نهایت باید به این نکته توجه کنید که گرفتن نمره قابل قبول در آزمون جی آر ای (GRE) تا حد زیادی به نحوه پاسخگویی شما به سوالات سری اول بخش وربال و کوانت بستگی دارد. 
البته نباید برای پاسخگویی به سوالات سری اول، به خودتان استرس وارد کنید. درست است که پاسخ دادن صحیح به تعداد بیشتری از این سوالات سری اول می تواند در نهایت نمره کلی شما را در بخش وربال و کوانت افزایش دهد اما اگر استرس داشته باشید مطمئنا بسیاری از سوالات را هرچقدر هم که آسان باشند، از دست خواهید داد .

زمان زیادی را صرف یک سوال نکنید

به خاطر داشته باشید هر سوال وربال و کوانت یک نمره دارد. بنابراین نیازی نیست برای پاسخگویی به یک سوال که پاسخ آن را نمی دانید وقت زیادی صرف کنید چون نمره آن با نمره سایر سوالات تفاوتی ندارد و فقط وقت خودتان را هدر می دهید و ممکن است برای پاسخگویی به سوالات دیگر وقت کم بیاورید.
زمانبندی برای پاسخگویی به سوالات بخش وربال و کوانت آزمون جی آر ای (GRE) اهمیت بسیار زیادی دارد و چون شما باید در زمان محدودی به تعداد سوالات زیادی پاسخ بدهید بهتر است این زمان را صرف سوالاتی که پاسخ آنها را نمی‌دانید، نکنید.
به طور میانگین شما برای پاسخگویی به هر سوال در بخش وربال، ۹۰ ثانیه و در بخش کوانت، ۱۰۵ ثانیه فرصت دارید و بهتر است این سوالات را در همان زمان تعیین شده پاسخ بدهید. به خاطر داشته باشید که اگر وقت خودتان را فقط صرف یک سوال کنید، زمان از دست می‌رود و دیگر نمی توانید سوالات بعدی را به درستی پاسخ دهید.
پیشنهاد می کنیم اگر تصور کردید که سوالی بیش از حد معمول نیاز به زمان دارد، آن را کنار بگذارید و اگر در انتهای بخش وربال یا کوانت زمان اضافه ای داشتید برگردید و به آن سوال پاسخ بدهید.
یکی از بهترین روش هایی که می تواند به شما در تعیین زمانبندی مناسب برای پاسخگویی به سوالات آزمون کمک کند، شرکت در آزمون آزمایشی GRE است. این آزمون ماک که دقیقا به صورت آزمون اصلی جی آر ای شبیه سازی شده، می تواند برای زمانبندی بسیار مفید باشد. بنابراین، برای آمادگی بیشتر حتما پیش از آزمون اصلی در یک یا چند آزمون آزمایشی جی آر ای (GRE) شرکت کنید.

به همه سوالات پاسخ دهید

به خاطر داشته باشید که سوالات آزمون جی آر ای نمره منفی ندارد پس اگر به دو سوال پاسخ نادرست بدهید، تأثیری در کمتر شدن نمره نهایی شما نسبت به اینکه اصلا به آن سوالات پاسخی ندهید، نخواهد داشت. پس اگر واقعاً جواب یک سوال را نمی دانید، سعی کنید آن را حدس بزنید و پاسخ بدهید.

جمع بندی

برای آزمون جی آر ای (GRE)، شما ۳ نمره مختلف در کارنامه تان خواهید دید، نحوه محاسبه نمرات در آزمون جی آر ای (GRE) بسیار پیچیده است و فقط با توجه به اینکه به چه تعداد سوال، پاسخ صحیح داده اید، نمی توانید نمره خودتان را تخمین بزنید. 
در بخش رایتینگ تحلیلی، نمره شما عددی بین ۰ تا ۶ خواهد بود که میانگین دو مرحله ای است که از دو مقاله نوشته شده در بخش آرگیومنت (Argument)  و ایشو (Issue) دریافت خواهید کرد.
برای دو بخش کوانت و وربال، هر کدام نمره‌ای بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ به شما داده می شود که بر اساس روش های تطبیقی و محاسباتی نسبت به نمره خامی که به دست آورده‌اید، ارزیابی شده اند.
آشنایی با نحوه محاسبه نمرات در آزمون آنلاین جی آر ای (GRE) به شما کمک می کند که نکاتی از جمله اینکه زمان خودتان را صرف یک سوال نکنید و یا اینکه به تمام سوالات پاسخ بدهید چون نمره منفی نخواهند داشت را در نظر بگیرید.


نظرات کاربران

هنوز نظری درج نشده است!